Opslagstavle

OBS: Grupper og tider til fysikprøven i morgen, fredag:

Julie, Hassan, Sabrine, Oliver, Hashim: kl. 8.30-10.30

Tammie, Minella, Malek, Ford, Magnus: kl. 10.30-12.30

Vigga, Simone, Beyza, Mahnoor, Jessica, Khadija: 13.00-15.00

_________________________________________________________________________

Kære elever og forældre,

Vi inviterer jer hermed til årets sidste festlige begivenhed. Dimissionen foregår onsdag d. 26. Juni kl. 19.00 – 20.30 i boldhallen i Frihedens idrætscenter. Vær opmærksom på at dørene åbner kl. 18.45 og lukker kl. 19.00 så vi kan starte til tiden. Vi byder på lidt snacks og koldt at drikke. Derudover vil der være taler og uddeling af elevernes eksamensbeviser, samt en mulighed for at sige farvel til lærere og kammerater.

Vi glæder os til at se jer alle.

Vh lærerne i 10.klasse


VIGTIGE DATOER

mundtlige prøver 27. maj til onsdag den 26. juni

dim. fest 26. juni kl. 19.00

De mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være dog afsluttet senest fredag den 21. juni 2019. Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 14. juni 2019, da denne dag er reserveret til optagelsesprøven på de gymnasiale uddannelser.

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proeveplan-maj-juni-2019


eksamen

tysk:

fransk:

engelsk: tirsdag d. 4. juni kl. 8.00-17.00 se tider her (side 2): SEst-p0719060312021 

dansk: tirsdag d. 11. juni kl. 8.30-17.00 – alle har fået tidsplanen udleveret. Den hænger desuden på opslagstavlen foran 10.klasse området. Den er også her: _2019 rækkefølge Mundtlig dansk LEC10 2019

matematik: mandag d. 17. juni kl. 8.00-16.00 tiderne ligger i Classroom

fysik: 20.-21. juni

______________________________________________________________________________

Elevfolder ang. regler og retningslinjer ifm. prøverne

Kære elev

Denne folder er til dig, der skal til folkeskolens prøver i maj/juni 2019. Før du er helt klar til dine prøver, er det vigtigt, at du kender reglerne for, hvornår du må bruge internettet, og hvilke hjælpemidler du må bruge til de forskellige prøver. Læs folderen i god tid inden prøverne, så du kan nå at spørge din lærer, hvis der er noget, du er i tvivl om.

God læselyst og god fornøjelse med prøverne.

Når du skal til prøve i 10.klasse

______________________________________________________

Vores UU-vejleder Erik Sønderlev vil være på skolen følgende dage og tider:

Mandag: kl. 10-13

Onsdag: Kl. 10-13

Fredag: kl. 10-13

Erik kan kontaktes på tlf.: 31232851 eller på mail: esn@uu-centersyd.dk og besvarer jeres forespørgsel så hurtigt som muligt.

Det er planen at Erik skal trappe stille og roligt op og være på fuld tid efter jul. Han vil også komme rundt i klasserne og præsentere sig selv.

______________________________________________________

Husk at få ordnet dit personlige rejsekort, så du kan få refunderet dine rejser frem og tilbage fra brobygning.

Kortet skal være personligt, men behøver ikke billede. Rejseoversigten printes efter brobygning og afleveres til studievejlederen

____________________________________________________________

Se Google kalender, findes under fanen skema og kalender

link til velkomstbrev her

____________________________________________________________

Skolens kontor: 3649 6511

Sygemelding: sendes til klassens mail: lec10@g2650.dk

Husk elevens navn.

Uddannelsesvejleder Erik Sønderlev: 31 23 28 51

____________________________________________________________________________________________