Opslagstavle

21.04.20

Kære forældre,

Læs venligst denne skrivelse fra skoleleder Thomas Pedersen Friis og koordinator Carsten Juhl Nielsen angående situationen i 10.klasse, fjernundervisning, studietur mm. forældrebrev om 10 klasse

VH Carsten Juhl Nielsen

________________________________________________________________________________________________

Første mødedag efter lockdown bliver

Onsdag d.20.maj kl. 9:50-11.00.

Vi mødes foran finger D, og følges fælles til jeres nye undervisningslokale.

Det er vigtigt, at I møder til tiden. 

Onsdag skal vi gennemgå hygiejneregler, håndvask, skema og undervisning mv.
Hvis I vil se en foreløbig undervisningsplan, så kig i kalenderen
(der kan komme ændringer).

VH

Rasmus og Henriette

 

_________________________________________________________________________________________________________

Prøveplan maj-juni 2020

Prøverne er aflyst og afløses af undervisning og års-karakterer.

Elever, der som følge af lave standpunktskarakterer ikke kan opnå retskrav på at komme ind på en ungdomsuddannelse, kan fortsat gå til optagelsesprøve til gymnasiale uddannelser og vil kunne blive optaget direkte på erhvervsuddannelserne. Den senest planlagte optagelsesprøve ligger den 4. august 2020.Alternativt kan eleverne optages efter en helhedsvurdering fra rektor på den pågældende ungdomsuddannelse, blandt andet på baggrund af uddannelsesparathedsvurdering og eksamensbevis.(UVM, d. 13/4 kl. 10.30).

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proeveplan-maj-juni-2020

_________________________________________________________________________________________________________

Se Google kalender, findes under fanen skema og kalender

Link til velkomstbrev her

_______________________________________________________________________

 

 

Kære forældre,

I bedes læse denne besked fra UU-vejleder Kitte Rytter – det er angående optagelse.dk og elevernes ansøgning.

Brev vedr. optagelse.dk til forældre i 10.klasse

_________________________________________________________________________________________________________

 

Vores UU-vejleder Kitte Rytter vil være på skolen følgende dage og tider:

Tirsdag: kl. 8:30-16

Fredag: kl. 8:30-15

Kitte kan kontaktes 31232852 eller e-mail kyz@hvidovre.dk og besvarer jeres forespørgsel så hurtigt som muligt.

____________________________________________________________

Skolens kontor: 3649 6511

Sygemelding: sendes til klassens mail: lec10@g2650.dk

Husk elevens navn.

Uddannelsesvejleder Kitte Rytter 31232852 eller e-mail kyz@hvidovre.dk

____________________________________________________________________________________________