Linjen

På LEC 10 er kulturfag (historie og samfundsfag) obligatorisk. Her lærer du om Europa og USA´ udvikling og tendenser gennem tiden. Blandt andet kommer vi omkring nogle af de kulturforskelle, der findes, og som kan være årsag til krige og konflikter. Formålet med linjen er, at du får en forståelse for og indlevelse i disse tendenser, forskelle og konsekvenser.

En del af undervisningen vil foregå som brobygning på HHX internationale linje eller på HTX, hvor der bl.a. arbejdes med temaerne American History and Culture, og temaet udvikling af alternative energikilder.

I nogle uger arbejder vi projektorienteret på tværs af de forskellige fag. Her lærer du at præsentere emner foran klassen.

I løbet af året vil vi deltage i velgørenhedsarrangementer både lokalt og nationalt.

Formålet med linjen er, at være med til at skabe den røde tråd for dig i dit uddannelsesforløb og senere erhvervsvalg.